Louise_Vaelds_1_edited_edited.jpg

​Stresskonsulent Uddannelsen

Du får:

• viden, indsigt og handlemuligheder

• fagligt forsvarlige løsninger på problemerne omkring stress

• muligheder for interventioner, der giver en bedre bundlinie

• bedre trivsel og bedre arbejdsliv

• ekspertise på et område, som alle oplever og har brug for indsatser på

Som deltager på StressKonsulent Uddannelsen får man det maximale udbytte og 100% værdi når man er HR-medarbejder, teamleder, kernemedarbejder, specialist, tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant, freelance konsulent eller rådgiver:

NB! Vi er nu begyndt at få tilmeldinger til næste hold på VÆLDS Stresskonsulent Uddannelse, der starter april 2021.

Skal du sikre dig en plads? Så reserver den nu 

Hvis I som arbejdsplads eller anden gruppe er min. 6 deltager, og ønsker at spare tid, transport og penge ved at oprette et internt hold, så læs med her.

Uddannelsen

• Ønsker du at blive klædt på til at kunne håndtere de svære samtaler og forstå psykologiske mønstre og udviklingsprocesser?


• Vil du tilegne dig de bedste redskaber til at tilbyde forløb både individuelt og på hold – og workshops af varierende længde der har stress og trivsel, som omdrejningspunkt?

• Vil du undervises af fagligt stærke kapaciteter med mange års erfaring og baggrund inden for mental sundhed, trivsel, stressforebyggelse og stresshåndtering?

 

StressKonsulent Uddannelsen er et 8 måneders, intensivt træningsforløb, hvor du opbygger dybdegående viden om effektiv stressforebyggelse, trivsel, arbejdsglæde, mental sundhed og hvordan stress påvirker den enkelte, og hvad der er de enkleste veje tilbage igen fra stress.

 

Du møder den nyeste viden omkring stress, trivsel, arbejdsglæde og mental sundhed og får veldokumenterede metoder til at håndtere akutte stressreaktioner og gennemføre stressforebyggende og trivselsfremmende tilbud til medarbejdere, klienter og borgere. Du lærer også at varetage støttende samtaleforløb for medarbejdere, der er på vej op igen efter stress.

For dig der:

Er ansat med ansvar for nedbringelse af sygefravær, aktivering, psykisk arbejdsmiljø, delvise raskmeldinger, sundhed og trivsel.

Er ansat og af forskellige grunde er uformelt ansvarlig for sygefravær, delvise raskmeldinger, sundhed og trivselsfremme.

Driver en form for konsulent- eller rådgivervirksomhed indenfor udvikling af medarbejdere, grupper, teams eller privatpersoner.

 

Arbejder på at etablere dig som selvstændig underviser, konsulent, rådgiver eller behandler.

 

Nysgerrig på, hvordan du kan bidrage til din egen og andres trivsel uanset dit udgangspunkt.

 

Uddannelsen er:

 • Godt struktureret og udvikler dig personligt.

 • Fyldt med solid teori der er overføres til praktiske redskaber.

 • Kendetegnet ved en høj grad af individuel professionel sparring undervejs, så du kommer op på et højt fagligt niveau.

Som stresskonsulent kan deltageren forhindre og nedbringe de dyre effekter af stress

Deltageren certificeres igennem et grundigt og systematisk certificeringsmodul

StressKonsulent Uddannelsen er et regulært og grundigt forløb, som er anerkendt og kan skrives under uddannelse på cv’et.

"Godt i gang med stresskonsulentuddannelsen kan jeg kun glæde mig over mit valg. Mit ønske var at udbygge de coach- og stressvejleder-uddannelser, jeg har i forvejen. Ønsket er indtil videre gået i opfyldelse. Meget ny og relevant faglig viden - samtidig med nogle nye og gode værktøjer til det praktiske arbejde. Samtidig oplever jeg en enorm inspiration til udvikling af mit eget arbejde."

Ulla Søgaard Andreasen - Stresscoach

Ann Karina

Dét kan du efter at have fuldført uddannelsen

• Gennemføre individuelle stress-vejledningsforløb for medarbejdere, klinter, borgere og privatpersoner.

• Sikre effektive, stressforebyggende og trivselsfremmende tiltag.

• Varetage den første akutfase med en stressramt medarbejder, klient, borger eller privatperson.

• Sikre, at indsatsen foretages så tidligt som muligt og bliver så effektiv og kortvarig som muligt.

• Forstå retningslinjerne for kontrakten mellem vejleder og arbejdsplads
i forhold til hvordan, hvad og hvor meget, der indgår i samtaler, afrapportering, roller, ansvar og fortrolighed.

• Gennemskue, hvordan man kan afdække og adskille stress, angst og depression.

• Gennemføre virkningsfulde forløb både som trivselsfremmende og for stressede medarbejdere og stressramte borgere.

• Vejlede kollegaer i at støtte stressramte kollegaer ved delvis sygemelding og tilbagevenden til arbejdspladsen efter fuld sygemelding, så processen bliver så effektiv som muligt.

• Støtte medarbejderen, klienten, borgeren og sikre en god tilbagevenden til arbejdspladsen efter stress-sygemelding.

• Tilrettelægge og gennemføre fyraftensmøder og workshops med stressforebyggelse, stresshåndtering og trivsel som omdrejningspunkt.

• Uddannelsesforløbet er specielt tilrettelagt for socialrådgivere, sygeplejesker, psykoterapeuter og mentorer. Det kan også være, at du er HR konsulent, jobkonsulent, leder, mellemleder eller tillidsrepræsentant.

Der er mange kursusudbydere inden for stresscoaching, og det er svært at gennemskue, hvem man skal vælge. At sammenligne antal timer/dage med det ene sted fremfor det andet giver en del af svaret - men ikke alene.

 

Hos os vægter vi et åbenhjertigt læringsmiljø og sikker implementering i hverdagen. Det nytter ikke, at vi taler om men ikke gør. Som deltager på StressKonsulent Uddannelsen bliver du stillet overfor lærerige opgaver, der støtter dine rådgivnings- og formidlingskompetencer.

De mange varierende opgaver sikrer, at du er en af de stresskonsulenter, der er allerbedst klædt på til at varetage dine opgaver efter endt uddannelse.

Louise formår at skabe et rum, hvor alle kursister har lyst til at bidrage samt at videns- og erfaringsdele. Undervisningen foregår på et højt fagligt plan – teoretisk og i særdeleshed praktisk! Herunder en masse konkrete og let implementerbare redskaber. Resultatet er et meget højt niveau og et stort løft af såvel faglige som personlige kompetencer.

Anette Bess - Odense Kommune

Louise er en kategori for sig. Hun er naturlig og rummelig og aldrig fordomsfuld. Det er Louises særlige kendetegn, at hun formår at gøre noget komplekst til noget helt enkelt.

Anonym deltager på uddannelsen

Hvorfor vælge netop denne uddannelse?

Sådan er StressKonsulent Uddannelsen bygget op

Uddannelsens 3 dele kan enten tages på et hold over ca. 1 år eller man kan tage de 3 dele seperat indenfor et tidsrums af 3 år:

 • Uddannelsen løber over 8 måneders accelereret læringsproces - Der arbejdes med:

  • Trivsel og stressforebyggelse

  • Stressteori – psykologisk, fysisk, mentalt

  • Forebyggelse – håndtering og reduktion af stress

  • Metoder til strukturering, damage-control og akut, dybdegående afstressning

  • Viden til afdækning af stress-angst-depression

  • Teori og værktøjer til langsigtet stressforebyggelse

  • Teori og træning i individuelle vejledningsforløb

  • Træning i samtalerammer for og med stressramte

  • Stresskonsulentens rolle, ansvar, muligheder og begrænsninger

 • 4 moduler hjertelig, autentisk og støttende undervisning
  Ingen spørgsmål er forbudte. Vi tager alle spørgsmål op undervejs, som de dukker op 

 • Grundig certificeringsprocess med løbende supervision.

 • Direkte implementering af det lærte. Praktiske og teoretiske opgaver, der sikrer en lærerig proces, og som støtter dine rådgivnings- og formidlingskompetencer.

 • Al den supervision, du har brug for under hele uddannelsen. Du har mulighed for at få sparring og vejledning ved hver undervisningsdag.

 • Praktiske opgaver og reflektioner mellem hver undervisning undervejs i hele uddannelsen. Du skal påregne gennemsnitligt otte timers hjemmearbejde om måneden i løbet af uddannelsen.

 • Fri, livslang adgang til StressKonsulent online kursistbibliotek
  med undervisningsprogrammer og e-bøger til dig selv og dine kommende deltagere.

 • Lærerige opgaver, der støtter dine formidlingskompetencer

  • Praktiske konsulent- og formidlingsopgaver 

  • Valgfri certificeringssproces

 

Pris 

Uddannelsesgebyr del 1: kr. 11.000,- 

Uddannelsesgebyr del 2: kr. 11.000,-

Uddannelsesgebyr del 3: kr.    5.900,-

Priserne er ekskl. moms

Beløbet kan - efter aftale – afregnes i tre rater. Første rate indbetales ved tilmelding.

Forplejning: Kaffe, the, vand, frugt og snacks ad libitum dagen igennem - husk at medbringe lidt frokost.


Har du spørgsmål? Skriv endelig til os på louise@louisevaelds.dk eller ring: tel. 5190 1296

Få støtte til uddannelsen igennem den kommunale kompetencefond

 

Er du kommunalt ansat og omfattet af en af nedenstående faglige organisationer, kan du tale med din leder og søge om støtte til uddannelsen gennem den kommunale kompetencefond. Læs mere om denne mulighed her

 

 • BUPL

 • FOA - Fag og Arbejde

 • Forhandlingskartellet

 • HK KOMMUNAL

 • Dansk Metal/håndværkerorganisationerne

 • Socialpædagogernes Landsforbund

 • Teknisk Landsforbund eller

 • 3F Fagligt Fælles Forbund

Tak for en fantastisk uddannelse. Jeg kan allerede nu se, at den har givet mig en masse ny viden med på min vej. Brugte en del fra uddannelsen til min opgave i neuropædagogik og neuropsykologi, så tak for litteraturlisten.​​

Tusind tak.​

Ruth Brun - Social pædagog, Esbjerg Kommune

Jeg synes lige jeg vil fortælle dig, at jeg nu efter vores 2 første undervisningsdage allerede har implementeret nogle af redskaberne i mit arbejde. Dine redskaber er så enkle og gennemgangen af dem så grundige, at det var nemt at trække dem frem i undervisningen og i mine individuelle sessioner lige der, hvor der var allermest brug for dem.

 

Min motivation for at tilmelde mig uddannelse var ønsket om at blive inspireret og lære nogle nye værktøjer, hvilket faktisk er blevet indfriet nu. Tak for nogle gode dage, jeg glæder mig til resten af forløbet.

Helle - Sundhedskonsulent

2021 Holdoversigt

Sydjylland - april 2021  - tilmelding åben nu

NB! Begrænset antal pladser - tilmeld dig i god tid, reserver allerede nu din plads.​

Modul 1

8. april – 9. april 2021

Modul 1

19. maj - 20. maj 2021

Modul 3

17. juni - 18. juni 2021

Modul 4

23. aug. - 24. aug. 2021

Modul 5

Vejledning i forhold til direkte implementering 

Online supervisioner for holdet

Individuelle supervisionssamtaler om konkrete opgaver

Eksamination og certificeringsproces 

- kun for dig der vil certificeres  

29. sept. 2021 – skriftlig eksamen og supervisionsdag

Undervisningen foregår alle dage kl. 9.30-15.30

Louise Vælds

Louise er psykoterapeut og pd'er i psykologi med neuropsykologi, coaching, stress og kommunikaiton som specialistområder.

 • LinkedIn - sorte cirkel
_R9A6115_edited.jpg

Jan Vælds

Jan er cand. polyt og bac.comm. med specialistområder indenfor ledelse, coaching, forhandlingsteknik, team- og organisationsudvikling.

 • LinkedIn - sorte cirkel
9f2b78_e16973d267934cb59bd0891b0050f40a~
 
Tilmelding til stresskonsulent uddannelsen

Til toppen

Tlf. 51 90 12 96

Vesterballevej 5, 7000 Fredericia, Denmark

CVR: 29744319

 • Sort Instagram Icon

©2020  VÆLDS Uddannelse og Coaching.